Ceny za použití střelnice ve Žďáře, platné od 21.01.2023

STŘELBA  PRO  VEŘEJNOST:                                

1.Krátké palné zbraně a malorážky = 200Kč za osobu na dobu 1. hod.

(Správce střelnice může umožnit delší dobu střelby, při malém počtu střílejících.)

Platba, při použití krátké palné zbraně se vztahuje pouze na běžné pistolové ráže, do max. výkonu:  .45ACP. Mířená střelba na terč je povolena ve stoje, v leže nebo sedě, z určeného stavu na 25 nebo 50m, dvojstřely bez míření a souhlasu správce střelnice jsou zakázané.

2. A: Lovecké kulovnice - 5. výstřelů, pro ověření  =   200Kč za zbraň.

    B: Lovecké kulovnice - nastřelení zaměřovače    =   300Kč za zbraň.

(Platí po předložení platného loveckého lístku. U jedné zbraně se mohou nastřelit max. tři zaměřovače, mířená střelba na terč je povolena v sedě z nastřelovacího stavu na 25-50-70m.)

3. Vojenské, sportovní, lovecké a brokové dlouhé palné zbraně na bezdýmný nebo černý prach, použité pro sportovní střelbu  =  300Kč za zbraň a osobu na dobu 1. hodiny, maximální počet výstřelů  = 15, bez použití tlumiče.   Při použití tlumiče hluku výstřelu, není limitován maximální počet výstřelů. Platba se vztahuje i na krátké palné zbraně s výkonem nad limit .45ACP.  Mířená střelba na terč je povolena v sedě z nastřelovacího stavu na 25-50m, jiné podmínky střelby, (v leže, kleče nebo ve stoje) musí schválit správce střelnice. Střelba ve stoje je povolena pouze na 50m.        

4. Příprava na zbrojní průkaz s výukou střelby, může probíhat pouze ve středu od 15. hod. a v sobotu od 11. hod. (Výjimky musí schválit SkČK z.s.)

Žáci kurzu, při vstupu do objektu střelnice se musí neprodleně zapsat do knihy provozního deníku střelnice a  zaplatit 200Kč,  bez ohledu na to, zda bude nebo nebude probíhat střelba. Při nezapsání do knihy, nebo neuhrazení 200Kč, musí opustit budovu střelnice.

5. Střelba na železa – pouze pro členy, musí být přítomni nejméně dva správci střelnice a určen řídící střelby, pozvaná nebo cizí osoba zaplatí 250Kč.

Objednané skupiny střelců mají povolené použití střelby na železa za 250Kč. na osobu, pouze se souhlasem členské schůze, nebo výboru a objednávající musí zaplatit nejméně dva dozorující správce střelnice SkČK z.s.

6. Kontrolní střelby MS/HS, pouze na objednávku,      =    100Kč za osobu.

7. Používání zbraní kategorie D, do roku výroby 1890, bez platné značky zkušebny a protokolu o ověření zbraně je na střelnici ve Žďáře zakázané.

8. Pro soukromé použití střelnice, nebo „PERGOLY“  pro členy SkČK, z.s.,  je  určen poplatek 250Kč na den.

Pro cizí osoby pod dohledem člena SkČK, z.s., je určen poplatek 500Kč na den.

 

Poškození, přestřelení závěsného lanka terčů, je zpoplatněno 500,-

 

Platnost od 21.01.2023                                  Předseda SkČK z.s., Václav Jirásek

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode