Informace k provozu střelnice

  • Přijít si zastřílet může každý, kdo je držitelem zbrojního průkazu, a to pouze z vlastní legálně držené zbraně na vzdálenost až 50 m.
  • K dispozici je 18 střeleckých postů, z toho 2 akusticky cloněné, pro nastřelování loveckých kulových zbraní na 50 m (70 m).
  • Střelba IPSC (závod ve volném stylu) - po předchozí domluvě.
  • Možnost sjednání odborného kurzu k získání zbroj. průkazu.

Historie

První zmínka o střelcích v Červeném Kostelci pochází z 18. prosince 1958 z pololetního výkazu ZO Svazarmu v Tepně 12, kde bylo založeno SSD – Sportovní střelecké družstvo.

První střelnice byla provozována v Klikarově dole v Olešnici, předsedou SSD tehdy byl Otto Vlček, bytem Lhota u Červeného Kostelce, jak vyplývá podle zápisu z výroční členské schůze ze dne 9. 10. 1959. Střelnice v Klikarově dole nevyhovovala a po pětiletém provozu byla rozhodnutím o stavbě na MěNV v Červeném Kostelci dne 24. 6. 1964 schválena výstavba nové střelnice Lom Žďár/kóta 445 členy SSD v akci „Z". Předsedou SSD byl Ladislav Hora, bytem Letná 683, Červený Kostelec. První výstřely se ozvaly 7. 9. 1965, po kolaudaci a posudku balistika se střílelo z malorážky a pistole. Další rekonstrukce střelnice, pro potřebu výcviku branců, započala dne 5. 6. 1972 a kolaudace s posudkem balistika SNB-OOVB byla vydána dne 24. 8. 1973, ale provoz se střelbou ze samopalu VZ.58 byl zahájen až od 30. 5. 1975.

Po revoluci 1989 činnost téměř skončila, předsedou se stal Josef Januš, zbrojířem byl Václav Vosála, na provoz ani údržbou střelnice nebyly peníze a s platností nového zákona o zbraních č. 288/1995 Sb., který vstoupil v platnost dne 1. 3. 1996, byl provoz ukončen. PČR-OŘ v Náchodě upozornila dne 13. 3. 1996 dopisem ORNA: 107/Zbr-96 na ustanovení zákona 288/95 Sb., § 65/3,b,c, kde je nařízena povinnost plynoucí ze zákona a kterou bude kontrolovat. V roce 1997 několik posledních vytrvalců začalo upravovat střelnici, aby odpovídala platným ustanovením zákona, to se povedlo a dne 18. 12. 1998 byl vydán Okresním ředitelstvím Policie v Náchodě souhlas k opětovnému zahájení provozu střelnice ve Žďáře pod vedením hlavního zbrojíře Václava Vosála. V roce 1999 byl odvolán rozhodnutím členské schůze Střeleckého klubu dosavadní předseda Josef Januš a zvolen nový předseda Václav Jirásek, hlavním zbrojířem a pokladníkem zůstal Václav Vosála, který se podílel na chodu střelnice až do 31. 12. 2002, kdy se odstěhoval na Moravu, jednatelem byl zvolen Vlastimil Kostelecký.

Od roku 2001 jsme právním subjektem, registrovaným na Ministerstvu vnitra v Praze, jako občanské sdružení – Střelecký klub Červený Kostelec o. s., předseda a hlaví zbrojíř je Václav Jirásek, místopředseda a zbrojíř je Miloslav Adolf, jednatelem je Vlastimil Kostelecký a pokladníkem byl zvolen Pavel Gennert. Střelecký klub má něco přes dvacet stálých členů.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode