Výňatek z vnitřního předpisu - střelba na železa (IPSC)

  • pouze pro členy SKČK, z.s., musí být přítomni nejméně dva správci střelnice a určen řídící střelby. Za poplatek podle ceníku se může účastnit střelby i poučená cizí osoba s platným zbrojním průkazem.
  • pro cizí osoby s platným zbrojním průkazem, pouze na objednávku a se souhlasem členské schůze, výboru nebo předsedy, lze použít "železa" za úplatu stanovenou platným ceníkem. Podmínkou je přítomnost nejméně dvou pověřených správců střelnice a určeného řídího střelby.
  • "železa" musí být umístěna nejméně 10 metrů od palebné čáry, okolní ohrožené stavy, které neslouží ke střelbě "IPSC", musí být uzavřené a v prostoru střelby se mohou nacházel pouze střílející osoby a řídící střelby
  • v ohroženém prostoru je zakázána přítomnost přihlížejících osob
  • všechny osoby v prostoru střelby musí používat ochranné brýle, dlouhé kalhoty a oblečení s dlouhým rukávem, zapnuté ke krku
  • je zakázáno používat plášťované střelivo FMJ, povolené je pouze Pb nebo EPRX např. Ares
  • je zakázána střelba pro osoby bez platného zbrojního průkazu
  • při objednávce s počtem nad 10 střílejících osob, si musí žadatel na vlastní náklady zajistit přítomnost kvalifikovaného zdravotníka

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode